Зургийн сан

Улс төрийн намын тухай, Улс ...

Улс төрийн намын тухай, Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулиудын төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгээс Улс төрийн намын дарга, ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарыг урьж уулзалт ярилцлага зохион байгуулав.

Уулзалтын үеэр Орон нутгийн ...

Уулзалтын үеэр Орон нутгийн засаг захиргааны шинэчлэлийн төсөл хөтөлбөрийн талаар санал солилцов.

Ачааллаж байна ...

Нийт: 192973Өнөөдөр: 32
Холбоос